Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

XỬ LÝ RÁC THẢI

Trong các khu công nghiệp hiện nay lượng rác thải sinh hoạt cũng rất nhiều. Công ty chúng tôi có đoàn xe chuyên dụng chở rác thải đi xử lý, có nhà máy tái chế rác hiện đại,

có hợp đồng với nhiều bãi chôn lấp xử lý rác và còn là một trong những đơn vị có nhiều kinh nghiệm chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực xử lý rác thải tại Tp Hải Phòng.

Địa chỉ