Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm
Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

Map Boxer 30 EC

Hoạt chất: Permethrin

Diệt mối

Hàm lượng hoạt chất: 30%

Xuất xứ : Anh

Địa chỉ