Map Boxer 30 EC

Hoạt chất: Permethrin

Diệt mối

Hàm lượng hoạt chất: 30%

Xuất xứ : Anh

Địa chỉ